స్వాగతం సుస్వాగతం శుభస్వాగతం ఏ దేశమేగినా ఎక్కడున్నా...తెలుగు జెండా ఎగరేస్తున్న తెలుగు వారి కోసం సరదాగా కొన్ని కబుర్లు....ఆనందించండి..అశీర్వదించండి.....నచ్చితే నలుగురికి చెప్పండి..నచ్చకపోతే నాకు చెప్పండి......Welcome to FunCounter Telugu Laughter Channel....Just for Fun........Telugu Satire, www.funcounterbyphani.blogspot.com

Articles

ప్రస్థానం

మా నాన్న గారు RTC లో పని చేసేటప్పుడు ప్రస్థానం పత్రిక కోసం 1992 లో వ్రాసింది.. ఎందుకో షేర్ చెయ్యాలని పినిచింది.. బస్సుకీ మాట వస్తే
.. ఇలా అనేదేమో ..
ప్రస్థానం
సమయానికి గమ్యం చేర్చడం నా లక్ష్యం
కావాలని చేయను ఏనాడూ ఆలస్యం
నింపుకుంటూ ట్యాంకు నిండా డీజిలు
చేస్తూ పోతా ప్రతి చోటా మజిలీలు
నే తిరుగుతాను ప్రతీ ఊరి మలుపు
నే తడుతుంటాను ప్రతీ గ్రామం తలుపు
నే చేరుకుంటా గమ్యం ఎండా వానా చలులు తట్టుకుని
నే కోరుకుంటా నా పాంథులంతా క్షేమంగా ఉండాలని
ఎక్కడో ఏదో జరిగితే
పగిలేను నా అద్దం
అది ఎనిమిది కుటుంబాల ప్రారబ్ధం
ఎవరో ఎవరిపైనో అలిగితే
రాళ్లు విసిరి చేస్తారు నా ఒళ్ళు హూనం
అది నీకు నాకే కాదు యావజ్జాతికీ అవమానం
 


నచ్చితే నలుగురికీ చెప్పండి! నచ్చకపోతే నాకు చెప్పండి...!!

facebook

నోట్ బుక్ లో నోట్స్ అర్ధం కావు !
ఫేస్ బుక్ లో ఫేస్ లు గుర్తుకు రావు !
నచ్చితే నలుగురికీ చెప్పండి! నచ్చకపోతే నాకు చెప్పండి...!!

దేహమును ప్రేమించుమన్న

దేహమును ప్రేమించుమన్న


దేహమును ప్రేమించుమన్న
మంచి సైజులొ ఉంచుమన్నా
దేహమంటె పొట్టకాదోయ్
యోగ చేసి బాగుపడవోయ్
వంటపై మీటింగు కట్టిపెట్టి
గంట వాకింగ్ మొదలెట్టవోయ్ ||దేహమును ప్రేమించుమన్న||

ఆకు కూరన చేవ ఉంది
చూపుకోసం మంచిందంది
రేకు టిన్నులో కోకు కన్నా
బోండమిచ్చే నీరు మిన్నా ||దేహమును ప్రేమించుమన్న||

పిజ్జ బర్గర్ కట్టిపెట్టి
ఆవిరిడ్లీ లాగించవోయ్
మెట్టు మెట్టు ఎక్కిన అందలం
ఆనందం, ఆరోగ్యం పదిలం ||దేహమును ప్రేమించుమన్న||..........గురుజాడ లో పేరడీ
గురజాడకు నివాళి

నచ్చితే నలుగురికీ చెప్పండి! నచ్చకపోతే నాకు చెప్పండి...!!

గడ్డి

గడ్డి తిని ఆవులు పాలిస్తాయి
గడ్ది తినే లాలూలు  పాలిస్తారు...


నచ్చితే నలుగురికీ చెప్పండి! నచ్చకపోతే నాకు చెప్పండి...!!

ప్రకృతి
 కంటికి రెప్పలా...వనం...
కంటి మంటలా మనం...
నచ్చితే నలుగురికీ చెప్పండి! నచ్చకపోతే నాకు చెప్పండి...!!

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails