ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

ఢాం ఢాం ఢాం

 విత్తు పాతితే మొక్క వచ్చె ఢాం
ఢాం ఢాం

మొక్క పెరిగి చెట్టు అయ్యె ఢాం
ఢాం ఢాం

కాయ కాసి పండు ఇచ్చె ఢాం
ఢాం ఢాం

నీడనిచ్చే గూడు అయ్యె ఢాం
ఢాం ఢాం
 చెట్టు కొట్టి కొయ్య చేసే ఢాం
ఢాం ఢాం

కొయ్య కాల్చి బొగ్గు చేసే
ఢాం
ఢాం ఢాం
బొగ్గు తోటి బూడిదొచ్చె
ఢాం
ఢాం ఢాం

విత్తు లేని పండు తెచ్చె
ఢాం
ఢాం ఢాం

సీడు లెస్సు పేరు పెట్టె ఢాం
ఢాం ఢాం

మొక్క లేక చెట్టు లేదు
ఢాం
ఢాం ఢాం

చెట్టు లేక నీడ లేదు
ఢాం
ఢాం ఢాం

ఆకు లేక ఆక్సిజన్ లేదు
ఢాం
ఢాం ఢాం

ఆక్సిజన్ లేక మనిషి లేడు
ఢాం
ఢాం ఢాం


ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్భంనచ్చితే నలుగురికీ చెప్పండి..నచ్చకపోతే నాకు చెప్పండి Share/Save/Bookmark

వ్యాఖ్యలు

Phani చెప్పారు…
Simply superb!

ఈ బ్లాగ్ నుండి ప్రసిద్ధ పోస్ట్‌లు

ప్రొడ్యూసరు..

తిరిగొచ్చిన డబ్బాలకి,
పేపర్లో వచ్చిన డబ్బులకి పొంతన లేక
పాపం ప్రొడ్యూసరు.. 
నచ్చితే నలుగురికీ చెప్పండి! నచ్చకపోతే నాకు చెప్పండి...!!

హేమలంబ నామ సంవత్సర ఫన్‌చాంగం

హేమలంబ నామ సంవత్సర ఫన్‌చాంగం
నచ్చితే నలుగురికీ చెప్పండి !  నచ్చకపోతే నాకు చెప్పండి !!                 ఫణి మాధవ్ కస్తూరి  
ఫేస్ బుక్ రాశి :
ఆదాయం :  ముఖం తెలీని ఫ్రెండ్లు                            వ్యయం  : విలువైన సమయం రాజ పూజ్యం :  లైకులు                                   అవమానం :  ప్రొఫైల్ పిక్ కి వచ్చే కామెంట్లు
ఈ రాశివారికి 365 రోజుల్లో 50% సమయం వృధా. వేలాది మంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నా.. అందులో పరిచయం ఉన్నవారు, పనికొచ్చే వారు సున్నా. ప్రొఫైల్ పిక్ ఎవరో హీరోది/హీరోయిన్ ది ఉండడం వల్ల ఎంతో మంది ఆకర్షితులైనా..నిజం తెలుసుకుని వదిలి వెళ్లే వళ్ళే ఎక్కువ. లైకులు, కామెంట్లు మెసెంజర్ లో మెసేజులు.. సినిమాలు-రాజకీయాల గురించి చర్చలు తప్పవు. తెలీక తలదూరిస్తే, అవమానాలు తప్పవు.
వాట్సాప్ రాశి :
ఆదాయం : శూన్యం                                         వ్యయం  : డాటా చార్జీలు రాజ పూజ్యం : రోజూ గుడ్డు మార్నింగు మెసేజిల్లో             అవమానం : గ్రూప్ లోంచి పీకేయడం
ఈ రాశి వారికి నిమిష నిమిషానికి మెసేజులు ఖాయం. ప్రతీ రోజు పదహారు గ్రూపుల్లో మనకు తెలీకుండానే జాయిన్ అవడం, వందలాది గుడ్డు మార్నింగు మెసేజీలు, వీడియోలు, జోకుల…

వినరమామ !!

కప్పులోన చాయి చెవిలోన ఎఫ్ ఎం 
వంటిపైన జీన్సు సెల్లు సొల్లు 
యువతరం జోరు ఇంతింత కాదయా
విశ్వదాభి రామ! వినరమామ !!నచ్చితే నలుగురికీ చెప్పండి! నచ్చకపోతే నాకు చెప్పండి...!!