Welcome

స్వాగతం శుభస్వాగతం ఏ దేశమేగినా ఎక్కడున్నా...తెలుగు జెండా ఎగరేస్తున్న తెలుగు వారి కోసం సరదాగా కొన్ని కబుర్లు....ఆనందించండి..అశీర్వదించండి.....నచ్చితే నలుగురికి చెప్పండి..నచ్చకపోతే నాకు చెప్పండి......Welcome to FunCounter Telugu Laughter Channel....Just for Fun........Telugu Satire, www.funcounterbyphani.blogspot.com

బుధవారం, ఏప్రిల్ 15, 2009

ఎలక్షన్ లక్ష్మీ వ్రతం

గస్తీ మే సవాల్
బస్తీ మే గస్తి
బస్తీ మే ఎలెక్షన్ మస్తి
సారా హుషార్
ఎలెక్షన్ కలెక్షన్
పోలింగ్-పోలీసింగ్
వోటుకు నోటు
నాటు సారా...నోటూ, చీరా
మన గుర్తు మందు సీసా..వంద నోటు

ఎలక్షన్ లక్ష్మీ వ్రతం

మా ఇంట్లో వాళ్లు ఎలక్షన్ లక్ష్మీ వ్రతం చేస్తున్నారు...మీ ఇంట్లో పద్దెంది నిండిన వాళ్ళంతా వచ్చి..వేలు మీద చుక్క పూయించుకుని...ఓట్లు జల్లి వెళ్ళండి..అంటూ ఇంటింటికీ తిరుగుతున్నారు కార్య కర్తలు.....ఓటరు పరిస్థితి చూస్తే .....నామినేషన్ కోసం వెళ్తే...ఓటర్ లిస్టులో పేరు లేదన్నట్టు ఉంది పరిస్థితి...ప్రస్తుతం ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో.....ఎన్నికల సీన్....

గస్తీ మే సవాల్ : , పాపం తిండీ నిద్రా వదిలి, ఇంటికి దూరంగా..ఉంటూ రాబోయె ప్రభుత్వం ఎవరిదో తేల్చే....ఎలక్షన్ కోసం గస్తీ తిరుగుతున్న పోలిసులకు సవాల్,.... కాబోయే నాయకులు...వాళ్ళ అనుచరులు మంచోళ్ళైతే వీళ్లకి ఈ తిప్పలెందుకు....
బస్తీ మే గస్తీ : వోట్ల సంగతెలా..ఉన్నా కోట్ల రూపాయలు తరలిపోతున్న సందర్భంగా బస్తీ లన్నిటిలో గస్తీ....ఐనా ఎప్పటికి తగ్గేనో ఈ సుస్తీ....
బస్తీ మే ఎలెక్షన్ మస్తి : కొత్త పార్టీ ఆఫీసు...గది నిండా జనం...రంగు రంగు జెండాలు..బాజా బజంత్రీలూ...పోస్టర్లు...పాంప్లేట్లు..చికెన్ ప్లేట్లు..మందు బాటిళ్ళు...బస్తీ మే ఎలక్షన్ మస్తీ..........

సారా హుషార్ : ఎలక్షన్ లో ఓటెయ్యలంటే హుషార్ ఉండాలి కదా...అందుకే సారా నది పారించేస్తారు...సదరు ...లోకల్ నాయకులు.....సారా తాగేసి పడిపోతే ఓటెవడేస్తాడో మరి...ఒక రోజు సారా మైకం కోసం...ఐదేళ్ళు దాసోహం...అందుకే 'సారా హుషాఋ

ఎలెక్షన్ కలెక్షన్ : ఇలా ఒక్కొక్కళ్ళకి పంచడం కష్టం బాసూ...ఒకేసారి వెయ్యి ఓట్లు వేయించేస్తే ..హాయి...ఐతే...వోటుకో వెయ్యి....జేబులోంచి తియ్యి...అనే లేడర్లు ఉన్నారు...వీళ్లు జనసమీకరణ అనే విషయంలో డాక్టరేట్లు పొందిన లేడరులు......కలెక్షన్ అందజేస్తే...ఎలెక్షన్ జరిపించేస్తారు..అడ్డాలనుంచీ.. జనాన్ని తీసుకొచ్చి...గుద్దించేస్తారు..ఓట్లు....కలెక్షన్ కింగులు..

పోలింగ్-పోలీసింగ్ : జరిగేది చూడడమే తప్ప....యాక్షన్ తీసుకునే రైట్ లేని పోలీసులు...ఎవర్ని ఏమన్నా...పాపం పై నుంచి వెంటనే ఏవో ఆర్డర్లు...మా వాళ్ళని వదిలెయ్యమని...అధికార పక్షం వాళ్ళని పట్టుకుంటే..అక్షింతలు...ప్రతి పక్షం వాళ్లనేమైనా అంటే...బైఠాయింపులు..న్యూసెన్స్ చానెళ్ల షూటింగు చార్జులు....
పాపం పోలింగు లో పోలిసింగు....

వోటుకు నోటు : ఇది పాత స్కీము...సాంప్రదాయంగా వస్తున్న ఎలక్షన్ మహలక్ష్మి వ్రతం...ఆటో ఖర్చులకిచ్చినట్టు...ఏదో ఒక పేరుతో ఇలా నోటిచ్చి ఓటు కొనుక్కునే మహానుభావులున్నారు....వ్రతం చెడ్డా ఫలం దక్కితే చాలనుకునే వీళ్లకి ఓటేస్తే క్షావరమే తప్ప ఇంకేమీ ఉండదు...

నాటు సారా...నోటూ, చీరా : ఇది ప్రచారం హడావిడి ఉన్నప్పుడు జరిగే తంతు...ఇదీ ఒకరకంగా వ్రతం లో భాగమే ఐనా ...కొంచెం ముందుగా చేసేస్తారు....ఎందుకంటే ఎన్నికల రోజున మందు దొరకదు కదా (ఔనా?)

మన గుర్తు మందు సీసా..వంద నోటు ; పాపం కొంతమంది అమాయకుల కొంతమంది ఏం ఖర్మ..చాలా మంది కి కనిపించే గుర్తు ఇదే....అలా ఒక పూట మత్తు కోసం...ఐదేళ్ళ భవిష్యత్తు నాశనం చేసుకునే వాళ్ళని ఏం చేస్తే బుద్ధొస్తుంది...అఫ్ కోర్స్ మనమేం చెయ్యక్కర్లేదు...వాళ్ళు ఎన్నుకున్న నాయకులే చేస్తారు...*(వాళ్ళకి ఏమీ చెయ్యకుండా...)

అప్పటికైనా ...కళ్ళు తెరుస్తారేమో..అంటే కల్లు కోసమైతే తెరుస్తాం అంటారేమో....
మొహబతే...ఈళ్ళకెప్పుడు మొహం మొత్తే

సమయం రాత్రి 7 గంటలు : టీవీలో ఏదో హిందీ చానెల్లో సీరియల్ : రమణ్ భల్లా అనే పారిశ్రామికవేత్త మూడోపెళ్ళి జరుగుతుంటే, ఒకటో భార్య వచ్చి పెళ్ళి ...

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

Alexa