సోమవారం, జులై 28, 2008

లోకల్ నాయకుడా

లోకల్ నాయకుడా


కొందరు రాజకీయ నాయకులని చూస్తే ఆస్చర్యమేస్తోంది..లోకల్ నాయకులైనా లోకనాయకులులా ఫీల్ అవుతుంటారు వీళ్ళు..మొన్న ఆబిడ్స్ లో ఏదో గందరగోళం..ఇళ్ళు పడగొడుతున్నారని..రాస్తా రోకో..బైఠాయింపు...జరిగాయి....గాలిలోకి కాల్పులు కూడా జరిగింది అయితే అది పోలీసులు చేసింది కాదు సదరు లోక నాయకుడు గారు చేసిందే....
లాఠీ చార్జీ జరిగింది...అదీ పోలీసులు చేసింది కాదు...ఆ లోక నాయకుడి సిబ్బంది చేసిందే...ఆ సిబ్బంది చితక్కొట్టింది మరెవరినో కాదు...సాక్షాత్తు బల్దియా అంటుంటారే ఆ మునిసిపాలిటీ సిబ్బందిని...ఆనాయకుని నమ్ముకున్నాయన్ని ఇబ్బంది పెట్టినందుకు...లేటుగా వచ్చినా లేటెస్టుగా వచ్చి ఇరగదీసాడు ఆ లోక నాయకుడు..పోలీసులు కూడా లోపల కూచోబెట్టి మర్యాదగా మాట్లాడి విచారణ జరిపిస్తామన్నారు....తలలు పగిలిన వాళ్ళ పట్ల విచారం వ్యక్తం చేసారు కూడాను....
గాలిలో కాల్పులు జరిపిన ఆ నాయకుడి కి అలాంటి పరిస్థితి ఎందుకు కలిగిందో....ఎందుకు ఆయన కాల్పులు జరిపాడో.. అసలు అంగ రక్షకులు అప్పుడు ఏమి చేస్తున్నారో (సిబ్బందిని చితక్కొట్టే పనిలో ఉన్నట్టు సమాచారం)...తెలుసుకుని చెబుతారు త్వరలోనే ఒక పది పన్నెండేళ్ళలో//./

2 వ్యాఖ్యలు:

రానారె చెప్పారు...

ప్చ్...!

సుజాత చెప్పారు...

ఏం చేయగలం చెప్పండి! ఇలా పంచుకుని ఆవేదన చెందడం తప్ప!

నంది

ఎవ్వడంట ఎవ్వడంటా... నిన్ను మెచ్చుకుంది ఏ సినిమాకి ఇస్తారో  ఈ నంది కాని నంది ఎవ్వరూ కనందీ... ఎక్కడా వినందీ బాబు ఆన అయ్యిందేమో బావ దరిక...