Welcome

స్వాగతం శుభస్వాగతం ఏ దేశమేగినా ఎక్కడున్నా...తెలుగు జెండా ఎగరేస్తున్న తెలుగు వారి కోసం సరదాగా కొన్ని కబుర్లు....ఆనందించండి..అశీర్వదించండి.....నచ్చితే నలుగురికి చెప్పండి..నచ్చకపోతే నాకు చెప్పండి......Welcome to FunCounter Telugu Laughter Channel....Just for Fun........Telugu Satire, www.funcounterbyphani.blogspot.com

శనివారం, నవంబర్ 10, 2007

యాం 'ఖరులు'

మిత్రుడు క్రిష్ణ ఇచ్చిన స్ఫూర్తితో ఎఫ్ ఎం పేరుతో బాదుతూ బాధిస్తున్న యాం ఖరుల గోల.....


ఒకరి కార్యక్రామాలు వంటికి 'కారం' రాసుకునంట్టుంటాయని వాళ్ళే బాహాటంగా చెప్పుకుంటున్నారు...పైగా వేడి కబుర్లు అంటూ నోటికొచ్చిన సొల్లు చెప్పేందుకు యెల్లప్పుడూ సిద్ధం

ఇక ఒక 'పెద్ద' ఎఫ్ ఎం లో ఐతే ఆ క్రిష్ణుల వారికి ఏది తోస్తే అది తోసేస్తారు జనం మీదకి.....దీపావళి నాడు పట్టులంగాలు వేసుకున్నా రాత్రికి మాత్రం హీరోయిన్ల లా పొట్టి గౌనులేసుకుంటే బాగుంటుందిట (ఎవరికో ) అది సేఫ్టీ కోసమే అని ఒక కొసమెరుపు....వాళ్ళకి సేఫ్టీ గానీ నాయనా ఎదురుగా ఉండే అబ్బాయిల గుండెలకి మాత్రం అసలు సేఫ్టీ కాదు.......అందులోని మరో యాంఖరు ఈమధ్య ఏదొ పుస్తకం లోకెక్కడానికి రాత్రింబవళ్ళు కేక లు పెట్టి ప్రస్తుతం ఎవరైనా అమ్మాయిలు ఫోన్ చేస్తే చాలు యెలా ఉన్నావ్ యేం చేస్తున్నవ్ అంటూ అందరినీ సొంత మరదళ్ళలా చూసుకుంటాదు పాపం ఈ మధ్య ఒకామె ఫోన్ చేస్తే హాయ్ పద్మ పద్దు యెలా ఉన్నావ్ యేమి చేస్తున్నావ్ అంటే ఆమె ఖంగారుగా బాగున్న అంటూ కేక పెట్టింది..మీరు మారీడా అంటె అవునన్న ఆమెకి నెక్ష్ట్ ప్రశ్న నీకు పిల్లలా అని దానికి ఆమె అవును పెద్దబ్బయి అమెరికాలో ఎం ఎస్ చేస్తున్నాడు అమ్మాయి ఇంజినీరింగ్ ఫైనల్ అంటూ ఏకరువు పెట్టింది....కెవ్వు కేక
మరో రాజుగారైతే గురూ వారాంతం కదా సరదాగా మందు కొట్టండి కాకపోతే లిమిట్ లో ఉండండి అంటూ ఫ్రీ సలహా ఒకటి ప్రసాదిస్తారు

ఇక ఉల్లాసంగా ఉచ్చాహంగా అంటూ వత్తులు లేకుండా ఆడో మగో అర్ధం కాకుండా ఆసాంతం అరిచే యాంఖరాలు మరో ఇస్ చానెల్లొ....ఇక సితిలో ఉన్న మరో చానెల్ అది తెలుగో మరాఠివొ మరోటో అర్ధం కాదు.....మధ్యఒలో గాంధీ బందరు పోరు యెందుకు ? యెందుకంటే ఆయన పుట్టిందీ పోరు బందరు అందుకే ఆయన మూడు బందర్ (అంటే కోతిట) గురించి చెప్పారు అంటూ తమ అతి తెలివి ప్రదర్సించి ఆ తిక్క ప్రశ్నలకి చెత్త సమాధానాలిచ్చిన వాళ్ళకి అమ్ముడుపోని సీడీలో.........ఆడని సినిమాటిక్కెట్టో ఇచ్చి మరీ సత్కరిస్తారు/...అమ్మా అయ్యా మీ కార్యక్రమాలకోసం దయచేసి తెలుగు తో ఆడుకోకండి.....ఎఫ్ ఎం రేడియో జాకీల్లారా తెలుగు నేర్చుకోండి...తెలుగు బతికించండి.......

మొహబతే...ఈళ్ళకెప్పుడు మొహం మొత్తే

సమయం రాత్రి 7 గంటలు : టీవీలో ఏదో హిందీ చానెల్లో సీరియల్ : రమణ్ భల్లా అనే పారిశ్రామికవేత్త మూడోపెళ్ళి జరుగుతుంటే, ఒకటో భార్య వచ్చి పెళ్ళి ...

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

Alexa