గురువారం, జూన్ 12, 2014

EAMCET

నేను చదువుకున్న టైం లో ఎం సెట్ రిజల్ట్ వచ్చిన రోజున ఇంటికెళ్లడానికి భయమేసింది. ఈ జెనెరేషన్ లో ఎం సెట్ రిజల్ట్ వచ్చిన రోజున పేరెంట్స్ కి భయమేస్తోందిట.. నిన్న మా ఫ్రెండ్ చెప్పాడు. మా అబ్బాయి లక్షాధికారండి.. లక్షా యాభై వేల రాంక్ వచ్చింది.. ఇప్పుడు నేను 10 లక్షలు పెట్టి సీట్ కొనాలి అని. కావాలంటే మరో సంవత్సరం ఎం సెట్ కోచింగ్ తీసుకుంటా కానీ.. డిగ్రీ లో చేరడట.. నెక్స్ట్ యియర్ దాకా వెయిట్ చేయడం కన్నా..ఇదే బెటర్ అప్పుడైనా అప్పు చేయక తప్పదని ఫాదర్ నిట్టూర్పు..

EAMCET అంటే Earning Adequate Money by College Education Trustboard ఏమో 
నచ్చితే నలుగురికీ చెప్పండి! నచ్చకపోతే నాకు చెప్పండి...!!

Share/Save/Bookmark

నంది

ఎవ్వడంట ఎవ్వడంటా... నిన్ను మెచ్చుకుంది ఏ సినిమాకి ఇస్తారో  ఈ నంది కాని నంది ఎవ్వరూ కనందీ... ఎక్కడా వినందీ బాబు ఆన అయ్యిందేమో బావ దరిక...