Welcome

స్వాగతం శుభస్వాగతం ఏ దేశమేగినా ఎక్కడున్నా...తెలుగు జెండా ఎగరేస్తున్న తెలుగు వారి కోసం సరదాగా కొన్ని కబుర్లు....ఆనందించండి..అశీర్వదించండి.....నచ్చితే నలుగురికి చెప్పండి..నచ్చకపోతే నాకు చెప్పండి......Welcome to FunCounter Telugu Laughter Channel....Just for Fun........Telugu Satire, www.funcounterbyphani.blogspot.com

శనివారం, సెప్టెంబర్ 29, 2007

chiru'thaDon't follow foot steps make your own (S)mile stones!!!!!!!!

కళ్ళ కలకా? కళ్ళు లేకా?

పిల్లి పాలు తాగుతూ కళ్ళు మూసుకుని నన్ను ఎవరూ చూడట్లేదు అనుకుంటుందిట......
మనకు తెలియంది...లేదు అనుకునే "పిల్లి మెదడు"కి ఏమి చెప్పి ఏం లాభం.......
కళ్ళజోడు తీసి కళ్ళెట్టుకు చూడు...రాముడు..రామసేతు రెండూ కనిపిస్తాయి .....

మంగళవారం, సెప్టెంబర్ 25, 2007

ప్రపంచ కప్ సాధించిన యువ భారత్ !!!!


సమిష్టి విజయానికి నిలువెత్తు నిదర్శనం యువభారత కిశోరాల వీర విహారం......
బాంబులతో భయపెట్టే వాళ్ళకి
బాలుతో-బాటుతో సమాధానమిచ్చి...హ్రుదయాలు గెలిచారు మన ఆటగాళ్ళు.
వీరేంద్రుని మెరుపులు-గంభీరమైన బాటింగ్-ఏ తప్పూ లేని ఉత్తప్ప టైమింగ్-యువ రాజసమైన సిక్సులు-ధనాధన్ ధొని బాధ్యత గల నేత్రుత్వం-ఒక పట్టాన ఓడని పఠాను-లయ తప్పని రుద్ర ప్రతాపం-గింగిరాలు తిప్పిన టర్భజన్-వికెట్ లేక శాంతించని శ్రీశాంత్-కొత్త రోహిట్టెరు శర్మ-విజయోగీంద్ర శర్మ- అందించిన ఈ విజయం న భూతో న భవిష్యతి

సోమవారం, సెప్టెంబర్ 24, 2007

రామ రామ....................

భారత దేశం లో ప్రజలకి యెంతో సహనం ఎక్కువ.....మనం రోజూ పూజించే రాముడు లేడు అని ఒకడంటే....


ఉన్నాడు కాకపోతె అసలు మంచివాడు కాదు పచ్చితాగుబోతు...


.పెళ్ళాం అంటే ప్రేమ లేదు అడవి లో వదిలేశాడు.....
అసలు రామయణమే లేదు.. రామసేతు లేదు.. అంటు వాగినా
రామ రామ అనుకుంటున్నమే కాని రాముణ్ణి కాదంటున్న వాళ్ళని ఏమీ అనటాంలేదు..


పాపం మళ్ళి వానర సేన వచ్చి కాపాడుకోవలసిందే రామసేతుని......


కనీసం ఉడుత పాటి కూడా అలోచించలేమా.....
రామచిలుక పాటి మాట కూడా అనలేమా....
raama raama

bhaarata kaalamaanam

http://teluguvelugu.org mee kosam

తెలుగు వారి కోసం తెలుగు సైట్ మన గురించి కొందరు కళాకారుల గురించి.....

ఆదివారం, సెప్టెంబర్ 02, 2007

nidaaname pradhaanam

లేదు కాదు రాదు ఇదేలే గవర్నమెంట్ ఆఫీసులో రెడీమేడ్ సమాధానం
ఏ ఫైల్ ఎక్కడుందో చెప్పడం ఓ పెద్ద అవధానం
సంతకానికీ పంపకానికీ మధ్య ఓ సంవత్సరమే వ్యవధానం
వాళ్ళు నిత్యం పాటించే సూక్తి "నిదానమే ప్రధానం"

మొహబతే...ఈళ్ళకెప్పుడు మొహం మొత్తే

సమయం రాత్రి 7 గంటలు : టీవీలో ఏదో హిందీ చానెల్లో సీరియల్ : రమణ్ భల్లా అనే పారిశ్రామికవేత్త మూడోపెళ్ళి జరుగుతుంటే, ఒకటో భార్య వచ్చి పెళ్ళి ...

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

Alexa